BHP

  • szkolenia BHP wstępne, okresowe , instruktaż, wszystkie wymagane szkolenia BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników. Postępowanie powypadkowe. Ocena ryzyka zawodowego. Dostosowanie obiektów i środowiska pracy do przepisów BHP.

PPOŻ

  • szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, kontrole obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych. Konserwacja gaśnic.